NO MSG
Доброї ночі! Сьогодні неділя 16 червня 2024 року

Державна установа
"Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України"

radiation icon
РАДІАЦІЙНИЙ ФОН
06.05.2024р.
0,12 мкЗв/год

contacts icon
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 4
тел. 53-42-16, 75-28-78, +380976052035
тел. (черговий) (0342) 78-40-01
ел. пошта: ifsesobl@gmail.com


Важливі новини

Міністр охорони здоров’я України Віктор ЛЯШКО відвідав Центр контролю та профілактики хвороб
2022-09-20 08:38

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в Івано-Франківській області
2022-08-30 08:53

Про епідситуацію з кору в області
2019-12-02 09:23

Про якість води в Калуському районі
2019-11-04 11:02

Результати моніторингу за вмістом нітратів у воді з колодязів та каптажів за ІІІ квартал 2019р.
2019-10-25 10:27

Про груповий осередок гострої кишкової інфекції в Косівському районі
2019-10-23 13:09

Небезпека лептоспірозу
2019-10-22 11:40

Чому виникають «шкільні хвороби»?
2019-09-06 15:12

Про доступ до публічної інформації
2018-01-17 10:46

Серцево-судинні захворювання як фактор якості і тривалості життя
2017-10-25 11:18

Як собі не нашкодити та шість корисних звичок для профілактики грипу
2017-10-02 16:05

Профілактика харчових отруєнь
2017-04-12 09:22

Відповідальність за якість та епідемічну безпеку готової продукції у сфері громадського харчування несе виробник
2016-12-15 15:39

Прості правила для здорового харчування
2016-11-28 12:45

Дезінфекція, як один із методів боротьби з інфекційними захворюваннями
2016-11-25 16:40

Що робити, якщо розбився ртутний термометр?
2016-05-26 10:29


Новини
Повернутися назад
Електромагнітні поля (ЕМП) – це електричні та магнітні поля, що поширюються у просторі у формі хвиль зі швидкістю світла.

Електромагнітні поля (ЕМП) – це електричні та магнітні поля, що поширюються у просторі у формі хвиль зі швидкістю світла.  На даний час ЕМП антропогенного походження суттєво перевищують природний фон і є несприятливим чинником, вплив якого на людину зростає. Джерелами, що генерують ЕМП антропогенного походження, є телевізійні та радіотрансляційні станції, установки для радіолокації та радіонавігації, високовольтні лінії електропередач, промислові установки високочастотного нагрівання, пристрої, що забезпечують мобільний та стільниковий телефонні зв'язки, антени, трансформатори і т. ін.

В містах рівні електромагнітних полів значно вищі ніж, наприклад, в умовах сільської селітебної території. Підвищення рівнів електромагнітного випромінювання там відбувається внаслідок практично безперервної роботи щільної мережі базових станцій стільникового зв’язку, телерадіостанцій та інших можливих джерел електромагнітного випромінювання.

Із збільшенням щільності проживання населення, впливу електромагнітного випромінювання від одного джерела піддається значно більша частина населення, ніж наприклад в сільській місцевості, де відповідно показник щільності менший у десятки разів. Підвищена небезпека для здоров’я міських жителів виникає також на рівні висоти багатоповерхівок, в яких протягом доби зосереджується більша кількість населення. На такій висоті складові електромагнітного поля часто можуть перевищувати допустимі норми.

Стаття 50 Конституції України закріплює право кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Одним із проявів небезпеки є підвищений рівень електромагнітного випромінювання, що може виникати зокрема внаслідок дії великої кількості джерел електромагнітного поля. Ще у 1995 році Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я було офіційно впроваджено термін «Глобальне електромагнітне забруднення довкілля». ВООЗ включила проблему електромагнітного забруднення навколишнього середовища в перелік пріоритетних проблем людства. Практично постійне перебування людей в зоні впливу підвищених рівнів електромагнітних полів є однією з причин погіршення стану суспільного здоров’я.

Згідно ДСанПіН № 239 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання» та Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», встановлені гранично-допустимі рівні електромагнітного випромінювання. Тобто, іншими словами ГДР – це такий гранично допустимий рівень, який при постійному впливі на організм людини не викликає патологічних змін.

Найбільш поширеним джерелом електромагнітного випромінювання в населених місцях України є стільниковий мобільний зв'язок. На сьогодні він широко впроваджений в життєдіяльність населення. Свою назву стільниковий зв’язок отримав від стільникового принципу його організації, відповідно до якого зона обслуговування (територія міста або регіону) ділиться на велике число малих робочих зон або “стільників” у вигляді шестикутників. В центрі кожної робочої зони розташована базова станція (БС), що здійснює зв’язок по радіоканалах з багатьма абонентськими станціями (АС). Базові станції з’єднані телефонними лініями зв’язку з центральною станцією (ЦС), яка забезпечує з‘єднання рухомих абонентів з будь-якими абонентами телефонної мережі загального використання за допомогою комутаційних засобів. При переміщенні рухомого абонента з однієї зони в іншу здійснюється автоматичне переключення каналу радіозв‘язку на нову базову станцію, тим самим забезпечується естафетна передача абонента від однієї до наступної (сусідньої) базової станції. Управління та контроль за роботою базових та абонентських станцій здійснює ЦС, в пам‘яті якої зібрані як статистичні, так і динамічні дані про рухомі об’єкти та стан мережі в цілому.

Базова станція системи стільникового зв’язку, що становить собою будівлю, вежу, фіксовану антену тощо, за принципом дії є джерелом електромагнітного випромінювання, яке вносить вагомий вклад в стан електромагнітної ситуації населених пунктів.

Дія електромагнітного випромінювання на людину вивчена недостатньо. Відомо, що зі збільшенням довжини хвилі знижується негативна дія ЕМП. Ступінь впливу ЕМП на організм людини залежить від діапазону частот, інтенсивності та характеру випромінювання (неперервного чи модульованого), режиму опромінювання, розміру поверхні тіла, що зазнає опромінювання, індивідуальних особливостей організму.

Електромагнітні поля негативно впливають на організм людини, яка безпосередньо працює з джерелом випромінювання, а також на населення, яке мешкає поблизу таких джерел. На теперішній час, за даними лікарів-гігієністів та екологів відомо, що всі діапазони електромагнітного випромінювання мають вплив на здоров’я і працездатність людей, окрім того мають віддалені наслідки. Людина нездатна фізично відчувати електромагнітне поле, що її оточує, проте воно викликає зменшення її адаптивних резервів, зниження імунітету, розвивається синдром хронічної втоми, збільшується ризик захворювань.

За даними наукових публікацій, змінне електричне поле викликає нагрівання тканин живих організмів, як за рахунок змінної поляризації діелектрика (суглобів, хрящів, кісток), так і за рахунок виникнення струмів провідності. Тепловий ефект є наслідком поглинання енергії електромагнітного поля. Внаслідок переходу електромагнітної енергії в теплову при дії ЕМП спостерігається підвищення температури тіла та селективне нагрівання органів і тканин організму. Найбільш чутливими до перегрівання є органи зору, мозок, нирки, жовчний і сечовий міхур. Встановлено, що  прямої дії електромагнітного поля зазнають клітини мозку, мембрани нейронів, пам’ять, умовно-рефлекторну діяльність. В модельних експериментах показана можливість впливу слабких електромагнітних полів на процеси синтезу в нервових клітинах. На теперішній час накопичено достатньо даних, що вказують на те, що при впливі електромагнітного поля порушуються процеси імуногенезу.

Кількість осіб, які контактують із надмірними рівнями енергії ЕМП, постійно зростає. Проблема полягає в зростанні їх інтенсивності та зміні характеру випромінювання. Встановлено, що під впливом слабких ЕМП в організмі людини змінюється амплітуда та фаза ритмів біологічних показників. Як відомо, десинхроноз є загальною ознакою розладнання біологічних процесів, що забезпечують підтримання здоров’я на початкових етапах. Особливо небезпечною є дія електромагнітних випромінювань на дітей, підлітків, вагітних жінок та осіб з ослабленим здоров’ям.

Фахівцями лабораторії в межах програми моніторингу  області проводяться постійні дослідження показників електромагнітного поля радіочастотного діапазону. Для аналізу електромагнітної ситуації на території Івано-Франківської області попередньо було проведено облік БС та визначено зони з підвищеним рівнем ризику для жителів міста Івано-Франківська За результатами підрахунку встановлено, що на території Івано-Франківської області функціонує понад 700 БС стільникового зв’язку, які включно з п’ятьма антенами телерадіомовлення є потужними джерелами електромагнітного випромінювання високочастотного діапазону. Моніторинг складових ЕМП здійснюється за санітарними та технічними вимогами, на висоті 2 м над поверхнею землі. В кожній точці, у розрізі максимальних та середніх значень вимірюються такі параметри (складові ЕМП): напруженість електричного поля (Е), В/м; напруженість магнітного поля (Н), мА/м; поверхнева густина потоку енергії (ГПЕ) мкВт/см2.

Звертаємо вашу увагу на те, що шкідлива дія електромагнітного поля на організм людини підтверджена при тривалій дії електромагнітного випромінювання із рівнями, що перевищують гранично-допустимі.

Лабораторія ЕМП та інших фізичних факторів ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» забезпечена обладнанням для проведення інструментальних досліджень електромагнітного випромінювання різного частотного діапазону та пропонує співпрацю щодо проведення таких досліджень. Фахівці лабораторії нададуть кваліфіковану консультативну допомогу, а також нададуть роз’яснення щодо впливу фізичних факторів на стан здоров’я людини.

Звертатися можна за тел.(0342)78-40-01, E-mail: ifobl.emf.lab@gmail.com

 

 

В.о. зав.лабораторією ЕМП та

інших фізичних факторів                                       Тамара КУНДЕЛЬСЬКА