NO MSG
Добрий день! Сьогодні понеділок 27 червня 2022 року

Державна установа
"Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України"

radiation icon
РАДІАЦІЙНИЙ ФОН
27.06.2022р.
12 мкР/год

contacts icon
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 4
тел. 53-42-16, 75-28-78
тел. (черговий) (0342) 78-40-01
ел. пошта: ifsesobl@gmail.com


Важливі новини

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в Івано-Франківській області
2022-06-13 09:32

Про епідситуацію з кору в області
2019-12-02 09:23

Про якість води в Калуському районі
2019-11-04 11:02

Результати моніторингу за вмістом нітратів у воді з колодязів та каптажів за ІІІ квартал 2019р.
2019-10-25 10:27

Про груповий осередок гострої кишкової інфекції в Косівському районі
2019-10-23 13:09

Небезпека лептоспірозу
2019-10-22 11:40

Чому виникають «шкільні хвороби»?
2019-09-06 15:12

Про доступ до публічної інформації
2018-01-17 10:46

Серцево-судинні захворювання як фактор якості і тривалості життя
2017-10-25 11:18

Як собі не нашкодити та шість корисних звичок для профілактики грипу
2017-10-02 16:05

Профілактика харчових отруєнь
2017-04-12 09:22

Відповідальність за якість та епідемічну безпеку готової продукції у сфері громадського харчування несе виробник
2016-12-15 15:39

Прості правила для здорового харчування
2016-11-28 12:45

Дезінфекція, як один із методів боротьби з інфекційними захворюваннями
2016-11-25 16:40

Що робити, якщо розбився ртутний термометр?
2016-05-26 10:29


ФАХІВЦЯМ
Повернутися назад
Модернізація рентгенодіагностичного обладнання

Модернізація рентгенодіагностичного обладнання - шлях до      

зниження променевого навантаження на пацієнтів та персонал

лікувально-профілактичних установ

Понад 70% рентгенодіагностичного обладнання в Україні виробило свій ресурс і потребує заміни. Основне завдання – оновити матеріально-технічну базу рентгенодіагностики, вивести її на якісно новий рівень.

Саме застаріле обладнання є однією з основних причин підвищення променевого навантаження на пацієнтів при проведенні рентгенологічних досліджень. Найбільший внесок у колективну дозу населення України (понад 60%) роблять плівкова флюорографія та рентгеноскопія, особливо якщо остання виконується без підсилювача рентгенівського зображення (ПРЗ), а також комп’ютерна томографія.

На жаль, тільки третина рентгенодіагностичних комплексів на 3 робо-чих місця в Україні обладнана ПРЗ. Тому однією з основних задач у напрям-ку підвищення радіаційної безпеки в рентгенодіагностиці є виведення з екс-плуатації застарілого рентгенівського обладнання, і насаперед, рентгенодіаг-ностичних комплексів без підсилювача рентгенівського зображення, а також стаціонарних та пересувних плівкових флюорографів.

Одним з ефективних шляхів підвищення радіаційної безпеки в рентге-нодіагностиці є перехід до цифрової технології візуалізації рентгенівських зображень .

 В умовах вкрай обмежених фінансових ресурсів сьогодні є 3 основні шляхи прискорення переходу до цифрової рентгенодіагностики, які опира-ються на можливості українських підприємств:

1) у плівкових флюорографів, річне навантаження на які перевищує 15,0 тис. досліджень, слід замінити флюорокамери на цифрові приймачі. Це дозволить

у кілька разів зменшити променеве навантаження на обстежуваних, виклю-чити рентгенографічне дообстеження при виявленні патології на етапі профі-лактичного дослідження;

2) доцільно дообладнати перші робочі місця рентгенодіагностичних комплексів без підсилювачів рентгенівського зображення (ПРЗ) динамічними цифровими приймачами, що дасть можливість якнайменше втричі зменшити про-меневе навантаження на пацієнтів при рентгеноскопічних дослідженнях і скоротити час їх проведення ;

3) є можливість дообладнати рентгенодіагностичні комплекси цифровими приймачами , що дозволить вивести з експлуатації плівкові флюорографи, річне навантаження на які менше 10,0 тис. досліджень, і тим самим знову ж у кілька разів зменшити променеве навантаження на пацієнтів.

Ще одне важливе питання забезпечення радіаційної безпеки в рентгено-діагностиці – підтримання працездатного стану рентгенівського обладнання на етапі експлуатації . Рентгенівська апаратура має контролюватися та обслу-говуватися, досвід контролю параметрів якої свідчить про те, що у переваж-ній частині випадків підвищене променеве навантаження на пацієнтів пов’я-зане з несправностями обладнання або з невірними діями персоналу.

Проте на сьогднішній день реальний стан рентгенівського обладнання не знає ніхто, тому що більша частина його не обслуговується та не контролю-ється, хоч це передбачено Основними санітарними правилами протирадіацій-ного захисту України (ОСПУ)! Але в бюджетах коштів на обслуговування рентгенівського обладнання не передбачено! Якщо цих коштів не планувати, налагодити контроль стану рентгенівського обладнання буде неможливо!

         Враховуючи наведене вище та з метою зменшення променевого навантаження на пацієнтів і персонал доцільно передбачити наступне:

–  вивести з експлуатації рентгенодіагностичні комплекси без ПРЗ та всі плів-кові флюорографи;

– замінити флюорографію цифрову рентгенографію;

– на флюорографах з великим (понад 15,0 тис. досліджень) річним наванта-женням флюорокамери замінити на цифровий приймач; де кількість профі-лактичних досліджень ОГП менше 10.0 тисяч, флюорограф доцільно вивести з експлуатації, а наведені вище дослідження виконувати на рентгенодіаг-ностичному комплексі,дообладнаному цифровим приймачем;

– заборонити проведення рентгеноскопії без ПРЗ;

– застаріле обладнання для рентгеноскопії списати, а те, що можна відремонтувати, дообладнати динамічним цифровим приймачем рентгенівських зоб-ражень;

– передбачити у бюджетах витрати на обслуговування рентгенівського обладнання;

– включати у договори технічного обслуговування щорічний контроль основ-них параметрів рентгенівського обладнання;

– використовувати ремонт рентгенівського обладнання для переходу до цифрової рентгенодіагностики.